...
Cercador d'adreces
Filtre de zones

Exemple: "oriol" "torrent" "v1d"
Llista d'elements filtrats

(Aqui apareixeràn els elements que s'estàn cercant al quadre superior)
aqui estoy yo