...
Cercador d'adreces
Filtre de zones
Llista d'elements filtrats

(Aqui apareixeràn els elements que s'estàn cercant al quadre superior)
aqui estoy yo