Ajuntament de Rubí.

Distribució de Mapes

 1. Arees de salut
 2. Cartografia bàsica
 3. Poligons industrials (CIT Rubí)
 4. Districtes administratius
 5. Equipaments
 6. Numeració de carrers (any 2021)
 7. Parcelari (2021)
 8. Riera
 9. Zones de serveis socials
 10. Terme municipal
 11. Zones d'ensenyament
 12. Districtes i seccions censals