Ajuntament de Rubí.

Distribució de Mapes

 1. Arees de salut
 2. Cartografia bàsica
 3. Poligons industrials (CIT Rubí)
 4. Districtes administratius
 5. Equipaments
 6. Numeració de carrers (any 2023)
 7. Trams de carrers (any 2023)
 8. Parcelari (2021)
 9. Riera
 10. Zones de serveis socials
 11. Terme municipal
 12. Zones d'ensenyament
 13. Districtes i seccions censals