1. Xarxa de boques d'incendi
    Plànol dels hidrants de Rubí en format GIS. Xarxa de boques d'incendis
    Descripció
    L'hidrant és un aparell hidràulic connectat a una xarxa d’abastament, que s’utilitza per a subministrar aigua a pressió per a l’extinció d’un incendi. També és conegut com a boca d’incendis.
    Els hidrants han d’estar emplaçats a la via pública en llocs accessibles per als vehicles d’extinció d’incendis, fora dels espais destinats a la circulació i/o estacionament de vehicles.