1. Zones d'esbarjo per a gossos
    Mapa de Zona d'esbarjo de Gossos delimitats i amb diferents serveis
    Descripció
    Rubí aposta per la bona convivència entre les persones i els animals de companyia. Per aquest motiu, a part de les normes que han de complir els propietaris de gossos per exercir-ne una tinença responsable i cívica, l'Ajuntament hi contribueix amb serveis específics, com ara espais on aquestes mascotes puguin correr i jugar.
    A les zones d'esbarjo per a gossos s’han de complir totes les normes de seguretat i higiene que marquen les Ordenances reguladores de la tinença d’animals de l’Ajuntament de Rubí, que es divideixen en tres grans grup: Zones d'esbarjo per a gossos amb tancament, oberts o oberts amb horari ampliat.