1. Xarxa de fonts d'aigua potable
    Mapa que conté les fonts públiques d'aigue potable del municipi
    Descripció
    L’Ajuntament gestiona de manera global tot el cicle de l'aigua d'una manera responsable: la xarxa de clavegueram, les boques de reg i neteja, les fonts d'aigua de boca, les fonts ornamentals i altres àmbits del cicle de l’aigua.
    A Rubí hi ha fonts ornamentals i fonts de boca. Un correcte manteniment d’aquests elements és essencial per assegurar la seguretat de la ciutadania i evitar importants malbarataments d’aigua.