Altres mapes d'interes:
Cercador d'adreces
llegenda
cat 1.
cat 2.
..
cercador d'entitats
llista d'elements cercats
(Aqui apareixeràn els elements que s'estàn cercant al quadre superior)
aqui estoy yo